Enviromentor

– Sökmotor för att minska utsläpp: Användaren söker på en produkt och får fram ett resultat på tillverkaren som har minst utsläpp i tillverkningsprocessen.

Enviromentor

– Sökmotor för att minska utsläpp: Användaren söker på en produkt och får fram ett resultat på tillverkaren som har minst utsläpp i tillverkningsprocessen.

Projekt

Fiktivt projekt skapad i Kursen ”Designa digitala  Upplevelser”

– Kristianstads Högskola

Uppgift

Utgå ifrån en känsla som användaren ska uppleva i direkt interaktion eller i efterhand av upplevelsen. Skapa ett designprojekt som innefattar analys av upplevelse, framtagande av prototyper som kan användas för att skapa och  demonstrera en digitalt medierad upplevelse samt kan användas för att sedan värdera den digitala upplevelsens kvaliteter.

Min roll

Från idé till prototyp. Idé, research, effektkarta, mockups, personas,behovsanalys, test, UI-design, interaktiv prototyp skapad i XD.

Tid

Maj- juni 2021

Projekt

Fiktivt projekt skapad i Kursen ”Designa digitala  Upplevelser”

– Kristianstads Högskola

Uppgift

Utgå ifrån en känsla som användaren ska uppleva i direkt interaktion eller i efterhand av upplevelsen. Skapa ett designprojekt som innefattar analys av upplevelse, framtagande av prototyper som kan användas för att skapa och  demonstrera en digitalt medierad upplevelse samt kan användas för att sedan värdera den digitala upplevelsens kvaliteter.

Min roll

Från idé till prototyp. Idé, research, effektkarta, mockups, personas,behovsanalys, test, UI-design, interaktiv prototyp skapad i XD.

Tid

Maj- juni 2021

Illustration frågetecken

Frågeställning

Jag startade projektet med att utgå från känslan vrede. Jag föreställde mig
en applikation där man i realtid kan se hur vår konsumtion orsakar utsläpp och
förstör vår värld, vilket skapade en känsla av både hopplöshet och vrede för
hur vi konsumerar. Tanken som spann vidare blev istället att vända vrede till
hoppfullhet.

Frågeställning: Hur kan jag förbättra miljön?

Illustration frågetecken

Frågeställning

Jag startade projektet med att utgå från känslan vrede. Jag föreställde mig
en applikation där man i realtid kan se hur vår konsumtion orsakar utsläpp och
förstör vår värld, vilket skapade en känsla av både hopplöshet och vrede för
hur vi konsumerar. Tanken som spann vidare blev istället att vända vrede till
hoppfullhet.

Frågeställning: Hur kan jag förbättra miljön?

Målgrupp

Föräldrar mitt i livet

Aktiviteten

Research, sök i applikation

Kontexten

I en köpsituation antingen i hemmet eller i affären

Teknologin

mobil/padda/applikation

Målgrupp, teknologi, användare, illustration

Behov

Användaren vill kunna påverka miljöutsläppen i större utsträckning – Få hopp.

Känslan

av den digitala upplevelsen är en tillfredställande känsla av att användaren faktiskt påverkat sina inköp genom research och fakta och avstått ifrån miljöbovarna på marknaden. Användaren får hopp.

Engagemang

Värdet av vad applikationen skapar, ger mig som användare ett stort engagemang till att faktiskt fortsätta använda applikationen.

Storyboard

Storyboard
Storyboard
Storyboard

Förslag

Design-förslag
Design-förslag
Användare och ett frågetecken

Användartest

Först gjorde jag effektkarta och personas. Därefter lokaliserade jag mina användare. Jag vände mig till rätt målgrupp och lät personer testa en mycket enkel version av Enviromentor. Därefter intervjuade jag testpersonerna. Det resulterade i många förbättringar. Varav en väldigt viktig funktion: funktionsförklaringar för mer stöd och förtydligande samt en mer tilltalande design.

Prototyp

Jag skapade en prototyp där du som användare är ute efter en viss produkt. Säg en ny mobil, när du söker mobil ”Hitta miljöns bästa…” så kommer det sedan upp ett resultat med olika märken som har olika påverkan på miljöutsläpp. Detta är då tanken att du som användare ska köpa den som påverkar miljöutsläpp minst. Därmed sätter du som användare inte bara press på stora företagare utan bidrar faktiskt med att påverka utsläppen.

Prototypen
Prototypen
Prototypen
Prototypen
Prototypen
Prototypen
Prototypen
Prototypen

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Jag vill här demonstrera vikten av tillgänglighet, tydlighet och konstraster. WCAG handlar om att skapa en användarvänlig upplevelse för personer med olika funktionsvariationer. Personligen har jag arbetat med denna målgrupp i över tio år, så mitt engagemang för användarvänlig design för alla är stort. 

Tanken med min applikation är att när man som användare ställer sig för att söka produkter så ska en röst automatiskt fråga vad personen söker. Detta för att skapa tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer.

Lärdom och Analys

Illustration Kvinna med glödlampa

Det här projektet visade mig hur jag tar mig från en idé till ett koncept jag kunde testa på riktiga användare. Även om tjänsten inte existerar fick jag mycket matnyttigt med mig om hur den borde se ut och fungera för att vara tilltalande för målgruppen. Ett koncept som känns hoppfullt för användaren blev resultatet.

Lärdom och Analys

Illustration Kvinna med glödlampa

Det här projektet visade mig hur jag tar mig från en idé till ett koncept jag kunde testa på riktiga användare. Även om tjänsten inte existerar fick jag mycket matnyttigt med mig om hur den borde se ut och fungera för att vara tilltalande för målgruppen. Ett koncept som känns hoppfullt för användaren blev resultatet.